Industriële ICT

LAATSTE SCHOOLJAAR 2022 - 2023

3de graad Technisch Secundair Onderwijs

vanaf 1 september 2023 Informatica- en communicatiewetenschappen OF Industriële ICT (zie onderaan)

bron: STEM

Je leert

Je leert computersystemen en netwerken in industriële toepassingen installeren, in bedrijf stellen en onderhouden. Zowel hardware, software en interfaces tussen computer en toepassing komen aan bod. Je gaat niet alleen kijken hoe de computer werkt maar ook hoe je informatie kan uitwisselen met andere computers en geautomatiseerde productiesystemen. Je leert zelf programma's schrijven en apparaten aan de PC aansluiten. Je leert de verschillende aspecten van het ontwerp herkennen, interpreteren, toelichten en uitvoeren. Je leert over basiselektriciteit energietransport, componenten van industriële randapparatuur en vermogenselektronica. Je verwerft kennis over interfacetechnieken en leert de meest voorkomende herkennen en deze toepassen. Je bestudeert de grondbeginselen van het programmeren die je later kunt toepassen in verschillende talen en situaties. Via programmeertalen en besturingssystemen leer je de computer gebruiken als middel om industriële processen te besturen.

Men verwacht

Men verwacht een sterke interesse voor de industriële toepassingen van de moderne technologie. Het fijn technische werk vraagt zin voor detail, nauwkeurigheid, orde en structuur. De opdrachten veronderstellen aanleg voor logisch, probleemoplossend denken en handelen.

Vooropleiding

De logische vooropleiding is de tweede graad TSO uit het studiegebied Mechanica-Elektriciteit. Bijvoorbeeld:

 • Elektriciteit – Elektronica;

 • Elektromechanica;

 • Elektrotechnieken.
Informatica- en communicatiewetenschappenbron: Kwalificatiesencurriculum.be

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen informaticawetenschappen. De leerlingen verdiepen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen die zelf toe bij het programmeren. Ze leren software ontwikkelen en maken gebruik van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen op te lossen. Verder maken de leerlingen kennis met de opbouw en werking van databanken, computers en netwerken.

Daarnaast krijgen ze ook communicatiewetenschappen, waarin ze hun kritische denk- en oordeelsvaardigheden over maatschappelijke vraagstukken ontwikkelen vanuit een reflectie op media(gebruik) en communicatie.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektrodynamica, elektronica, trillingen en golven.

De leerlingen leren te ‘denken en handelen’ als een ingenieur waarbij het zoeken naar een kwaliteitsvolle oplossing voor een probleem met maatschappelijke relevantie voorop staat.

VERDER STUDEREN

Meest logische professionele bacheloropleidingen:

 • Gecombineerde studiegebieden

  • Digital Design and Development

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

  • Informatiemanagement en Multimedia

  • Informationmanagement & Multimedia (E)

  • Toegepaste Informatica

 • Industriële Wetenschappen en Technologie

  • Digital Arts and Entertainment

  • Digital Arts and Entertainment (E)

  • Elektronica-ICT

  • Grafische en Digitale Media

  • Multimedia & Communication Technology (E)

  • Multimedia en Communicatietechnologie

 • Onderwijs

  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs

VERDER STUDEREN

Meest logische academische bacheloropleidingen:

 • Industriële Wetenschappen en Technologie

  • Engineering Technology (E)

  • Industriële Wetenschappen

 • Wetenschappen

  • Computerwetenschappen

  • Informatica

Industriële ICT (1 sep 2023)

bron: Kwalificatiesencurriculum.be

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een pakket toegepaste informaticawetenschappen. De leerlingen maken concrete producten met behulp van specifieke software.

Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektriciteit, elektronica en in beperktere mate trillingen en golven.

De leerlingen krijgen toegepaste wiskunde: goniometrie en vectoren, analyse en algebra en ruimtemeetkunde.

GAAN WERKEN

Beroep: datacommunicatie- en netwerktechnieker

 • Installeren en herstellen van data- en communicatienetwerken en randapparatuur;

 • Aansluiten van (rand)apparatuur (printers, tablets, smartphones …) met de router, zowel vast als draadloos;

 • Vervangen, herstellen onderdelen van systemen (hardware en software);

 • Testen voor oplevering en klant informeren over het gebruik van het netwerk.

Beroep: technieker industriële lijnautomatisatie

 • Realiseren van netwerk processorgestuurde productielijnen;

 • Installeren en afstellen van onderdelen;

 • Fouten zoeken en oplossen in de installatie;;

 • Onderhouden van de installatie;

VERDER STUDEREN

Meest logische professionele bacheloropleidingen:

 • Handelswetenschappen en Bedrijfskunde:

  • Toegepaste Informatica

 • Industriële Wetenschappen en Technologie:

  • Elektronica-ICT

 • Onderwijs:

  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs, Lager onderwijs, Secundair onderwijs